Most Popular Korean Babies Names In 2017!


Are you curious about the most popular names among newborn Korean babies in 2017?


The Family Registration of Korea has released the list of 20 most popular names for baby boys and girls. Let's check out the list below:Male
1) Do Yoon
2) Ha Joon
3) Si Woo
4) Seo Joon
5) Ye Joon
6) Joo Won

7) Min Joon
8) Do Hyun
9) Yoo Joon
10) Joon Woo

Female
1) Seo Yoon
2) Ha Yoon
3) Seo Yeon
4) Ha Eun
5) Ji Yoo
6) Soo Ah
7) Ji Woo
8) Seo Ah
9) Ha Rin
10) Ji Ah